wynajem rozdrabniacza, przesiewacza, kruszarki

Wyburzenia Śląsk – roboty ziemne

wyburzenia na terenie Śląska

Wyburzenia Śląsk

Oferujemy wykonywanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Posiadany sprzęt (m.in. koparki gąsiennicowe, kołowe z osprzętem wyburzeniowym typu młot, szczęka krusząca) pozwala na wykonanie wyburzeń w sposób efektywny i bezpieczny. Ponadto powstały przy wyburzeniu gruz ceglany lub żelbetowy możemy dla Państwa przekruszyć i/lub przesiać przy pomocy kruszarki szczękowej, mobilnego przesiewacza bębnowego, czy mobilnego przesiewacza wibracyjnego. Dzięki mobilnemu przenośnikowi taśmowemu i ładowarce kołowej przekruszony/przesiany materiał możemy usypać w pryzmy o znacznych wysokościach. Jeżeli na terenie inwestycji nie ma potrzeby magazynowania materiałów porozbiórkowych lub nie pozwalają na to warunki terenowe, świadczymy usługi wywozu i utylizacji odpadu własnym taborem samochodowym w oparciu o procedurę gospodarki odpadami, kartę przekazania odpadu BDO.

Odpad innego typu pochodzący z rozbiórki taki jak odpad wielkogabarytowy tj. meble, papa, drewno, wełna mineralna itp. możemy na życzenie klienta rozdrobnić mobilnym rozdrabniaczem wolnoobrotowym oraz poddać utylizacji.


wyburzenia Śląsk

Wyburzenia mechaniczne

Wyburzenia mechaniczne, wykonywane za pomocą ciężkiego, specjalistycznego sprzętu, cechuje duża efektywność. Znacząco redukuje też czas potrzebny na sfinalizowanie zlecenia, co w efekcie pozwala na szybsze rozpoczęcie dalszych prac budowlanych. Stosując metody rozbiórki mechanicznej, wyburzamy m.in. obiekty magazynowe, przemysłowe i kubaturowe o różnych rozmiarach, budynki użyteczności publicznej, fabryki hale, obiekty infrastruktury drogowej takie jak wiadukty i mosty.

Rozbiórki ręczne

Metody rozbiórki ręcznej stosujemy np. wyburzając obiekty będące w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych linii technologicznych czy obiektów w ciągłym użytkowaniu, które w przypadku rozbiórki mechanicznej byłyby narażone na uszkodzenie.

Roboty ziemne

Park maszyn wraz z osprzętem umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów wykopów takich jak:

  • wykopy wąskoprzestrzenne
  • wykopy szerokoprzestrzenne
  • wykopy jamiste
  • wykopy pod fundamenty hal, bloków, domów szeregowych, garaży, domów jednorodzinnych, ogrodzeń
  • wykopy pod instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, szamba, piwnice, studnie i baseny
  • wykopy pod posadzki

Oferujemy kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycję, wycinkę drzew, usunięcie karpin, makroniwelację terenu, a także wykonanie podbudów z kruszyw. Po wykonaniu fundamentów oferujemy również wykonanie zasypek fundamentowych wraz z ich zagęszczeniem.wyburzenia

Wyburzenia i roboty ziemne – zakres usług

Wybierając Sellus.recykling jako wykonawcę robót wyburzeniowych i robót ziemnych masz gwarancję wykonania kompleksowej usługi, a więc obejmującej czynności z zakresu rozbiórki istniejących obiektów, zagospodarowaniu odpadów pochodzących z rozbiórki, wykonaniu makroniwelacji czy wreszcie wykonanie podbudów. Dzięki czemu realizacja docelowego zamierzenia budowlanego nastąpi znacznie sprawniej.

Wyburzenia i roboty ziemne – zasięg działania

Zasięg naszego działania to Śląsk oraz południowa część polski (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie oraz podkarpackie).

Sellus-recykling – myślimy ekologicznie

Troska o środowisko to aspekt, którym szczególnie kierujemy się w realizacji naszych usług. Znaczna część materiału pochodzącego z rozbiórek jest oczyszczana i odzyskiwana. Następnie, już jako kruszywo, materiał ten może być ponownie użyty do zagęszczenia terenu lub utwardzenia dróg. To działanie ma wymiar ekologiczny i finansowy. Pozwala zoptymalizować koszty inwestycji. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom konkurencyjne ceny. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla każdego inwestora jest aspekt finansowy i możliwość ograniczenia kosztów.

Wyburzenia Śląsk – oferta Sellus-recykling

Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas licznych rozbiórek, przeprowadzanych na terenie Śląska i całego kraju. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszyn oraz zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwaniom stawianym przez inwestorów. Naszym priorytetem jest terminowa realizacja powierzonych zadań przy zachowaniu najwyższej dbałości o jakość wykonania. Przykładamy dużą wagę do standardów bezpieczeństwa. Doświadczona kadra inżynierska służy fachową pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji, od wyboru technologii, po odbiory końcowe.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług wyburzeniowych i robót ziemnych na terenie Śląska i południowej polski.